Kalendarium

Kalendarium sporządził Jacques Blutoir, autor bloga Pod Mitrą. Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami Autora – z serii Trydencki Poznań i nie tylko.

A. D. 1992

Czerwiec

 • 14-16.06Wizyta x. Josepha Bisiga, Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra.
 • 14.06 (niedziela)godz. 11:30 – Msza święta w kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Po południu spotkanie generała z wiernymi.
 • 15 i 16.06Msze św. W kościele Najświętszej Krwi.

Sierpień

 • 6-9.08Wizyta x. Johna Emersona FSSP.
 • 6.08 (czwartek)godz. 18:10 – Msza św. W kaplicy ss. elżbietanek.
 • 7.08 (piątek)godz. 7.45 – Msza św. W kaplicy M.B. Szkaplerznej, w kościele Bożego Ciała. Po południu spotkanie z wiernymi (w lokalu ZChN na Koziej).
 • 8.08 (sobota)Msza św., ponownie u M.B. Szkaplerznej
 • 9.08 (niedziela)godz. 11:00 – Msza św. W kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa, po Mszy spotkanie z wiernymi.

Listopad

 • 21.11godz. 12:00 – pogrzeb prof. Jędrzeja Giertycha w Kórniku: Msza św. Requiem, następnie uroczystości pogrzebowe na miejscowym cmentarzu. Zgodnie z wolą zmarłego Msza i pogrzeb odprawione zostały w rycie klasycznym.

A. D. 1993

Luty

 • 6-8.02Wizyta x. Josepha Bisiga w Poznaniu.
 • 6.02 (sobota)godz. 17:00 – Msza św.
 • 7.02 (niedziela)godz. 11:00 – Msza św; o godz. 18.00 spotkanie z wiernymi w lokalu ZChN na ul. Koziej;
 • 8.02 (poniedziałek)godz. 7:30 – Msza św. Wszystkie Msze św. celebrowane były w kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa.

Kwiecień

 • 4-7.04Rekolekcje wielkopostne głoszone przez x. Johna Emersona FSSP w kościele Najświętszej Krwi.
 • 4.04 (Niedziela Palmowa)godz. 17:00 – Msza św. Z nauką rekolekcyjną.
 • 5-7.04Msze św. Z naukami rekolekcyjnymi (godz. 7:30).
 • 13.04Narzeczeni, pp. Anna X i Jarosław Y (nazwiska ujawnię po uzyskaniu zgody) otrzymują z Kurii Diecezji Kaliskiej odmowę udzielenia Sakramentu Małżeństwa wg przedsoborowego Rytuału Rzymskiego. Odmawia się im także prawa do Mszy ślubnej celebrowanej w rycie klasycznym.

Czerwiec

 • 9.06Pierwsze (?) „trydenckie” spotkanie różańcowe u pp. Jurków.

A. D. 1994

Styczeń

 • 23.01Panowie Mariusz Krzyszkowski i Piotr Tryjanowski przesyłają w imieniu grupy wiernych prośbę adresowaną do arcybiskupa Jerzego Stroby, Metropolity Poznańskiego o umożliwienie stałego udziału we Mszy świętej odprawianej według tradycyjnego rytu rzymskiego. Do pisma załączają petycję podpisaną przez ponad 70 osób.

Kwiecień

 • 5.04Arcybiskup Stroba, działając na podstawie Motu Proprio Ecclesia Dei wydaje pierwszy w Polsce indult na celebrację Mszy św. wg Mszału Rzymskiego z 1962 roku. Celebracje mają się odbywać raz w miesiącu. Wierni sami maja zapewnić sobie celebransa spośród księży inkardynowanych do Archidiecezji Poznańskiej. Metropolita nie udziela błogosławieństwa na kontakty z Bractwem Kapłańskim Św. Piotra.

Maj

 • 23.05ks. kanonik Zygmunt Chwiłkowski (po uzgodnieniu z wiernymi i wyrażeniu zgody) otrzymuje od Arcybiskupa Metropolity dekret zlecający celebracje z zastrzeżeniem, że we Mszach mogą uczestniczyć tylko osoby, które podpisały petycję (sic!)

Czerwiec

 • 12.06 (II Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.)godz. 10.3o – pierwsza „indultowa” Msza św. W Polsce. Msza była celebrowana w kaplicy ss. serafitek.

Listopad

 • 12.11Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X rozpoczyna działalność duszpasterską w Poznaniu.

W czasopismie Zawsze Wierni (nr 3) ks. Karl Stehlin napisze: Sobota, 12 listopada. Wprowadzamy się do naszego domu w Poznaniu, który odtąd będzie nosił imię św. Piusa X. Jednak, jak dotychczas, tylko niewielu ze sporej liczby wiernych w Poznaniu, przywiązanych do Tradycji, zdecydowało się ujawnić. Czyżby obawa?

A. D. 1995

Maj

 • Początek miesiąca, data dzienna nieznanaPanowie Krzyszkowski i Tryjanowski przesyłają adresowany do abpa Stroby list opisujący sytuację grupy po roku odprawiania Mszy „trydenckich” i prosząc o zgodę na częstsze celebracje.

Czerwiec

 • 11.06Przeniesienie miejsca celebracji Mszy św. do kaplicy ss. pasterek i zmiana godziny na 9.30.
 • 30.06Odpowiedź na list z początku maja. Przedłużenie ważności indultu o rok i brak zgody na częstsze celebracje.

W Zawsze Wierni (nr 5) ks. Karl Stehlin pisze: Jak duża byłaby nasza poznańska wspólnota, gdyby tutejsi wierni rozumieli, że w dzisiejszym kryzysie Kościoła nie tylko chodzi o to by móc co cztery tygodnie uczestniczyć w tradycyjnej Mszy św., lecz także, by bronić naszej katolickiej wiary przed coraz silniejszym wpływem ekumenizmu. Tego jednak nie jest w stanie przekazać ksiądz, który tradycyjną Mszę św. odprawia nie z przekonania.

Październik

Dotychczasowy celebrans, ks. kan. Zygmunt Chwiłkowski zostaje zastąpiony przez ks. prof. Ludwika Wciórkę.

Grudzień

 • 9.12Chrzest Marii Mączkowskiej w kaplicy parafii Św. Mateusza Ap. I Ew na Os. Orła Białego. Szafarzem chrztu był x. profesor Ludwik Wiórka – z dekretu arcybiskupa ówczesny celebrans Mszy w rycie klasycznym.

A. D. 1996

Kwiecień

 • 27.04Ingres nowego Metropolity Poznańskiego, arcybiskupa Juliusza Paetza.

Czerwiec

 • 20.06Wystosowano pismo do nowego Metropolity, w którym złożono wyrazy czci, przedstawiono sytuację Środowiska i poproszono o audiencję.

Sierpień

 • 2.08X. Dariusz Olewiński prywatnie celebruje Mszę św. W kościele parafialnym św. Marcelina w Rogalinie.

Październik

 • 9.10Poznańscy jezuici wystosowują pismo do Kurii Metropolitalnej z propozycją objęcia wiernych opieką i celebracji coniedzielnych Mszy św. Pismo zostaje złożone na ręce wikariusza biskupiego, ks. Stefana Schudego. W odpowiedzi sekretarz abpa Paetza przekazuje superiorowi ustną zgodę metropolity. Celebracje mają się rozpocząć 10.11, co jezuici ogłaszają w oficjalnych komunikatach.

Listopad

 • 10.11Bez podania przyczyn wycofano zgodę na coniedzielną celebrację Mszy w rycie klasycznym. Organizatorzy Mszy wydali komunikat do uczestników, w którym wyrażają smutek, informują o zaistniałej sytuacji, poruszają kwestię możliwości uczestnictwa we Mszach celebrowanych przez kapłanów z Bractwa Św. Piusa X apelując o cierpliwość i wyrażając nadzieję na zmianę sytuacji.
 • 14.11Wierni wystosowują list do Metropolity, w który przywołują dokumenty Stolicy Apostolskiej, cytaty z kardynała Ratzingera i dra Speamanna. Pytają czy naprawdę proszą o zbyt wiele; czy cotygodniowa Msza święta w dawnym obrządku zagraża jedności Kościoła? Informują także o działalności w Poznaniu Bractwa Św. Piusa. Dołączają podpisaną przez 86 osób petycję, w której proszą o pisemne potwierdzenie wydanej w październiku zgody na coniedzielne celebracje.

Grudzień

 • 1.12Panowie M. Krzyszkowski i J.F. Libicki przesyłają do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei list z opisem sytuacji zaistniałej w Poznaniu.
  Wierni wystosowują kolejny list do arcybiskupa Paetza, w którym wyrażają zaniepokojenie faktem, że według dostępnych im informacji odpowiedź na ich prośbę i dekret w tej sprawie ma zastać przygotowany na podstawie Quattor Abhinc Annos z 3.X.1984, a nie na podstawie Motu Proprio Ecclesia Dei i przedstawiają aktualny stan prawny.
  Panowie M. Krzyszkowski i J.F. Libicki przesyłają do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei list z opisem sytuacji zaistniałej w Poznaniu.
 • 6.12Sekretarz Komisji Ecclesia Dei, Msgr Camille Perl odpowiada na list z 1 grudnia. Potwierdza racje wiernych związane z koniecznością stosowania regulacji zawartych w Motu Proprio, a nie w Quattor Abhinc Annos.

A. D. 1997

Styczeń

 • 9.01Wierni po raz pierwszy zebrali się na prywatne nabożeństwo różańcowe przy ołtarzu św. Piusa X w poznańskim Kościele Farnym.
 • 15.01Odpowiedź arcybiskupa Juliusza Paetza na dotychczasowe pisma. Metropolita wyraża zgodę na dwie celebracje w miesiącu i wyznacza jako miejsce ich sprawowania kościół Najświętszej Krwi. Informuje również o woli ich odprawiania wyrażonej przez o. dra Jerzego Szelmeczkę SI. Prośbę o audiencję pozostawia bez odpowiedzi. Odtąd celebracje odbywają się w I i III niedzielę miesiąca o godz. 16.oo.

Maj

 • 6.05godz.18:00 – organizowany w Domu Kolejarza wykład ks. Karla Stehlina z Bractwa Św. Piusa X pt. „Kryzys w Kościele – środki zaradcze”.

Sierpień

 • 3.08Niedzielną Mszę św. odprawił o. Benedykt Huculak OFM.

A. D. 1998

Marzec

 • 6.03J.F. Libicki w imieniu wiernych wystosowuje prośbę do Arcybiskupa Metropolity o zgodę na zorganizowanie rekolekcji wielkopostnych.
 • 10.03Wydana zostaje zgoda na organizację rekolekcji wielkopostnych pod warunkiem, iż wygłosi je kapłan Archidiecezji Poznańskiej.

Kwiecień

 • 3-5.04Rekolekcje wielkopostne w kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa głosi kanonik Stanisławski.

Maj

 • 13.05Umiera ojciec Jerzy Szelmeczka SI.

Październik

 • 13.10J.F. Libicki przesyła do Komisji Ecclesia Dei zapytania dotyczące interpretacji Motu Proprio, m.in. kwestii dotyczących Sakramentu Małżeństwa oraz Mszy żałobnej i obrzędów pogrzebu wg dawnego rytuału.
 • 17.10Odpowiedź Sekretarza Komisji Ecclesia Dei na list z 13.1o. Msgr Perl pisze m.in., że Motu Proprio nie reguluje kwestii innych Sakramentów poza Mszą św. I zarówno celebracja Sakramentu Małżeństwa jak i liturgia pogrzebu mogą zostać odprawione wg dawnych ksiąg jeśli biskup miejsca uzna to za stosowne.
 • 22.10Z Poznania wyrusza autokar z pielgrzymami udającymi się na Rzymskie uroczystości X-lecia wydania Motu Proprio Ecclesia Dei i powstania Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra odbywające się w dniach 22-24 X. Pielgrzymi biorą udział w spotkaniu z Janem Pawłem II na Placu Św. Piotra i w konferencji z udziałem kardynała Ratzingera. Zwiedzają Rzym. W drodze powrotnej odwiedzają seminarium Instytutu Chrystusa Króla w Gricigliano pod Florencją.

Listopad

 • 12-15.11W trackie wizyty w Polsce przebywał w Poznaniu przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, ks. Joseph Bisie. Towarzyszyli mu dwaj polscy klerycy Bractwa – Tomasz Dawidowski i Wojciech Grygiel. W odprawionej przez generała Mszy św. (bez wcześniejszej zapowiedzi) wziął udział abp Juliusz Paetz, Metropolita Poznański. Po Mszy arcybiskup przemówił do wiernych. Wyraził wzruszenie powodowane wspomnieniem własnej prymicji i zapewnił, że jego obecność na Mszy świadczy, iż wierni liturgii tradycyjnej znajdują się w sercu Kościoła. Wcześniej superior Bractwa św. Piotra, wraz z przedstawicielami poznańskich wiernych, został przyjęty przez bpa pomocniczego Zdzisława Fortuniaka.

Grudzień

 • 2.12J. F. Libicki wystosowuje list do gwardiana poznańskiego klasztoru franciszkanów konwentualnych, o. Leszka Klekociuka, w którym wstępnie pyta o możliwość korzystania z ich świątyni na Wzgórzu Przemysła podczas – jak ma nadzieję – częstszych celebracji w rycie klasycznym.
 • 17.12J. F. Libicki w imieniu wiernych wystosowuje list do abpa Paetza informując o aktualnej sytuacji Środowiska oraz prośbą o rozszerzenie możliwości celebrowania Mszy na wszystkie niedziele i święta, wyrażenie zgody na szafowanie pozostałych Sakramentów i wyznaczenie kapłana, który podejmie te obowiązki.

A. D. 1999

Kwiecień

 • 7.04Arcybiskup Juliusz Paetz wydaje decyzję o przedłużeniu ważności dekretu z dn. 15.01.1997, co oznacza, że Msza nadal będzie celebrowana w dwie niedziele miesiąca w kościółku na ul. Żydowskiej.

Lipiec

 • 17.07godz. 9:00 – uroczysta Msza św. W 900. rocznicę wyzwolenia Grobu Bożego w Jerozolimie; Mszę celebrował ks. prałat Władysław Kołodziej w kościele św. Antoniego Padewskiego na Wzgórzu Przemysła (franciszkanie konwentualni). Oprawę muzyczną zapewnił Chór Poznańskie Słowiki pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza.
  Tego samego dnia w salach PTPN-u odbyła się konferencja naukowa z udziałem m.in. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej. Patronat nad całością uroczystości objęła Marszałek Sejmu Alicja Grześkowiak, Dama Zakonu Grobu Bożego.

Październik

 • 2.10godz. 15:00 – ślub pp. Agaty i Jacka Tomczaków w kościele św. Antoniego Padewskiego na Wzgórzu Przemysła.