Wskazówki

Msza z natury swojej wymaga, by wszyscy obecni, we właściwy sobie sposób w niej uczestniczyli. Uczestnictwo to winno być przede wszystkim wewnętrzne. Dokonuje się ono przez pobożną uwagę umysłu i uczucia serca, przez które wierni „mają się łączyć jak najściślej z Najwyższym Kapłanem… i z Nim i przez Niego składać Ofiarę i razem z Nim siebie ofiarowywać

Z INSTRUKCJI ŚWIĘTEJ KONGREGACJI OBRZĘDÓW O MUZYCE SAKRALNEJ I LITURGII WEDŁUG WSKAZAŃ ENCYKLIK PAPIEŻA PIUSA XII „MUSICAE SACRAE DISCIPLINA” ORAZ „MEDIATOR DEI” (1958)

 

Postawy wiernych podczas mszy świętej śpiewanej

 • Procesja wejścia (oraz aspersja w dzień Pański) – stoimy
 • Modlitwy u stopni ołtarza – klęczymy
 • Kyrie – stoimy
 • Gloria (jeśli przepisane) – stoimy
 • Kolekta – stoimy
 • Lekcja, Graduał, Alleluja/Traktus – siedzimy
 • Ewangelia – stoimy
 • Kazanie – siedzimy
 • Credo (jeśli przepisane) – stoimy (przyklękamy na Et incarnatus…)
 • Dominus vobiscum przed ofiarowaniem – wstajemy
 • Ofiarowanie – siedzimy
 • Okadzenie ludu (jeżeli stosuje się okadzenia) – wstajemy, po okadzeniu siadamy
 • Sekreta – siedzimy
 • Prefacja – stoimy
 • Sanctus – klękamy
 • Kanon – klęczymy
 • Pater noster – stoimy
 • Po odpowiedzi na Pax Domini sit semper vobiscum – klękamy
 • Agnus Dei – klęczymy
 • Komunia święta – wierni klęczą przyjmując komunię przy balaskach oraz po przyjęciu komunii
 • Po zamknięciu tabernakulum – wstajemy i siadamy
 • Dominus vobiscum przed pokomunią – wstajemy
 • Pokomunia – stoimy
 • Ite, missa est – stoimy
 • Błogosławieństwo – klękamy
 • Antyfona maryjna – stoimy
 • Procesja wyjścia – stoimy