Kapłani

ks. prał. Jan Stanisławski

Święcenia kapłańskie: 26 maja 1960 r. Prałat Jego Świątobliwości, Kanonik Gremialny Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej. Od 1967 r. ojciec duchowy w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu; w latach 1977-1986 proboszcz katedry poznańskiej. Posługuje w naszym środowisku od 2003 roku.

ks. dr Rafał Pajszczyk

Święcenia kapłańskie: 23 maja 1989 r.
Wiceoficjał w Metropolitalnym Sądzie Duchownym.
Rezydent w parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Posługuje w naszym środowisku od 2003 roku.

ks. Mirosław Musiał

Święcenia kapłańskie: 29 maja 1999 r.
Wikariusz w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu [Parafia]. Posługuje w naszym środowisku od 2011 roku.

   ks. Wojciech Nowicki

Święcenia kapłańskie: 22 maja 2014 r.
Dyrektor i Redaktor naczelny Radia Emaus [Radio]. Posługuje w naszym środowisku od 2017 roku.

 ks. dr Tomasz Nawracała

Święcenia kapłańskie: 29 maja 1999 r.
Prefekt w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu [Seminarium]Posługuje w naszym środowisku od 2017 roku.