Ministranci

Służba przy ołtarzu jest dla nas formą modlitwy, ciągle na nowo odkrywaną i udoskonalaną. Zapraszamy do naszego grona!

„Te liczne obrzędy, nawet jeśli nie są rozumiane przez wszystkich, nawet jeśli niektóre z przyczyn ich wprowadzenia pozostają niewiadomą dla najwybitniejszych liturgistów, dają nam one uczucie przynależności w czasie i przestrzeni do jednej Tradycji, która nie jest zastygła, lecz żywa.

ks. Franck Quoëx (1967-2007)